Abydoksesta, Seti I rakennuttamasta temppelistä 400 metriä etelään, on löytynyt merkkejä asutuksesta. Löydöksen iästä on kaksi mainintaa: niiden mainitaan olevan yli 7 000 vuotta vanhoja (eli n. 5 300 eaa) tai yli 5000 vuotta vanhoja (n. 3300 eaa.). Kaupunki on noin 7 000 vuoden takaa, eli n. 5 300 eaa. Egypt Independentin mukaan myös haudat olisivat  7 000 vuotta vanhoja. Joka tapauksessa löydökset ovat esidynastiselta ajalta. Abydos oli suuri ja merkittävä kaupunki jo ennen Egyptin yhdistymistä. Pääkaupunkina Abydos toimi neljänteen dynastiaan asti. Löydetyn asutuskeskuksen asukkaat ovat luultavasti olleet hyvin toimeentulevia haudankaivajia ja virkamiehiä. Virkamiehet lienevät valvoneet työläisiä varmistaakseen hallitsijoiden saavan asianmukaisia hautoja. 

Kaivauksissa on löytynyt ruukkuja ja metallityökaluja. (Englanninkielisessä jutussa löydöstä kuvataan sanalla "iron tools", mutta aikakausi on pronssikautta tai peräti kivikauden loppua, mikäli kaupunki on 7000 vuotta vanha. Tämän takia "iron tools" on ymmärtääkseni virheellinen ilmaus. Rautaisia ne eivät ainakaan voi olla. Ylen ja Egypt Independentin jutuissa työkalujen kerrotaan olleen kivestä tehtyjä.) Alueella on myös 15 suurta hautaa, kooltaan suurimmat ovat jopa 14 m x 5 m. Hautojen koosta päätellen haudatut henkilöt ovat olleet merkittäviä. Haudoissa oli myös ruokaa ja juotavaa.

Tutkijoilla on pitkäksi aikaa dokumentoitavaa ja löydöksiä tehtäväksi. Saa nähdä, tuoko löytö lisätietoa esimerkiksi Egyptin yhdistymisen ajasta. Jutusta on uutisoinut suomeksi MTV3.

Lähteet

- Egyptian archaeologists discovered a 5000 + years settlement in Upper Egypt. 23.11.2016. Luxor Times (kuvia löydöksestä)

- Egypt unearths 7,000-year-old lost city. 23.11.2016. The Guardian

- Egyptistä löytyi useita tuhansia vuosia vanha kaupunki. 24.11.2016. Yle

- Ancient residential city, cemetary discovered in Abydos. 24.11.2016. Egypt Independent.(kuvia)

 

Pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia tehty 24.11.2016 klo 17.56 ja 18.10